Välkommen till Solstigens Trädgårdsbyrå

Solstigens Trädgårdsbyrå erbjuder trädgårdsdesigntjänster som anpassas efter de behov som du har. Vi hjälper till med allt från trädgårdsinventering, en enkel skiss med tips på en layout som fungerar för de funktioner som behövs i trädgården, till en total design med förslag på design, stenläggning, lämpliga växter och allt annat som gör trädgården till den oas du alltid har önskat dig. Behöver du hjälp med anläggning kan vi hjälpa till med enklare delar. Vi kan också erbjuda projektledning av mer komplexa trädgårdsprojekt. Solstigens Trädgårdsbyrå finns på Lidingö och tar gärna projekt i Stockholmsområdet och Enköping med omnejd.

T R Ä D G Å R D S D E S I G N
Trivsamt_text

Karin Widlund

TRÄDGÅRDSDESIGNER

Som trädgårdsdesigner har jag ett helhetstänk på hur trädgården blir både trivsam, lättskött, vacker och mysig. Jag ger förslag på material som passar för att få den stil och känsla som du vill uppnå samt på växtval som ska passa både stil och platsens förutsättningar för att de ska trivas. Jag känner varmt för växter och djur och ser gärna att trädgården får innehåll som även gör att insekter, fåglar, grodor och andra djur trivs i miljön.

KONTAKT

.

.

Karin Widlund, Trädgårdsdesigner, Solstigens Trädgårdsbyrå

Snabbt, personligt och med stort engagemang. Vi är mycket nöjda med att vi valde Solstigen för omgörning av vår radhustomt.                      Kund i norra Stockholm

Alla projekt är unika

VI HJÄLPER TILL MED KREATIVA IDÉER, PASSANDE VÄXTVAL OCH GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET

K O N T A K T