Trädgårdsdesign

Vi har ett flertal erbjudanden inom trädgård, både trädgårdsdesign och andra trädgårdstjänster.

Designprojektet börjar med ett möte i er trädgård. Där tittar vi tillsammans på vad som finns i trädgården idag, pratar om speciella önskemål, byggnationer och eventuella utmaningar med trädgården, ett så kallat uppstartsmöte. Efter mötet vet vi båda utgångsläget i trädgården. Jag återkommer därefter med en offert på designarbete framåt, oftast uppdelad i flera olika steg.

.

.

.

Dokument

Därefter tar jag fram en funktionsplan där alla de önskemål vi har pratat om ska finnas med. Ofta har jag med ett par olika förslag så att ni får möjlighet att känna efter, kombinera och välja. Normalt har vi en dialog om de olika alternativen. Detta utmynnar i en skiss på hårdgjorda ytor och större strukturer i trädgården. Därefter går vi vidare med materialval, växtval och förslag på annat (pergola, odlingslådor, konstverk) i trädgården – allt i en stil som passar till hus och befintlig miljö.

Arbetet leder till ett antal olika ritningar, planteringsplaner och detaljerade växtlistor, detaljritningar, eventuella markplaneringsdokument, allt beroende på vad som överenskommits i offerten. Dokumenten kan sedan användas för att få in offert från anläggare eller den som ska göra jobbet i trädgården. Hur många olika dokument och inköpslistor som levereras beror på vad vi har kommit fram till i offerten.

.

.

.

Hjälp med inköp, plantering och enklare anläggningsarbeten

Vi erbjuder även hjälp med inköp, plantering och enklare anläggningsarbeten. Detta kan inkludera att förbereda växtbäddar, beskära befintliga fruktträd och buskar och enklare markarbeten. Genom att vara på plats kan enklare justeringar genomföras och frågetecken rätas ut allt eftersom de uppstår, något som ofta sker i projekt med levande material och många leverantörer.

Vid större projekt arbetar vi tillsammans med kollegan Nicky English som driver Grubby Gardens. Vi har genomfört flera lyckade projekt tillsammans.

.

.

.

Priser

Solstigens Trädgårdsbyrå hjälper även gärna till med projektledning och genomförande av projektet inklusive att finna leverantörer, anläggare samt vid inköp. Kostnad för projektledning 1 125 kr/timme.

Kostnad för trädgårdsarbete, anläggning, plantering 650 kr/timme. Visst förberedande arbete är RUT-berättigat, men inte allt.

Uppstartsmöte kostar 3 000 kr inklusive en timmes restid, tur och retur.

Priset för en trädgårdsdesign ligger i oftast ett spann mellan 7 000 och 50 000 kr ink. moms. Priset beror på trädgårdens storlek, läge, storlekar på planteringsytor och vilka delar ni är intresserade av att få hjälp med. Pris enligt offert.

För en slow-trädgårdsdesigntjänst tillkommer konstnaden för det praktiska arbetet i trädgården.

Vill du anlita en egen entreprenör/anläggare gör vi gärna en ordentlig överlämning innan arbetet påbörjas för att vara säkra på att allt blir som tänkt.

Solstigens Trädgårdsbyrå tar gärna projekt i Stockholmsområdet och Enköping med omnejd.

(Priser ink. moms)

K O N T A K T

Trädgårdsrådgivning

Under ca två timmar träffas vi i er trädgård och pratar om de möjligheter som trädgården har. Vad finns i den idag, hur ska den skötas, vad skulle kunna förändras och förbättras?

Pris 3 500 kr (körtid 1 timme t o r inkluderat)

Trädbelysning

Trädgårdsbelysning

Med en genomtänkt belysning i trädgården får du en vacker utomhusmiljö dygnet runt. Utan belysning kan trädgården lätt kan uppfattas som en svart vägg utanför fönstret under dygnets mörka timmar. Belysning i trädgården skapar även en trygg och varm miljö och trädgården får ett djup som den annars kan förlora i mörkret. På sommaren blir ett träd med vackert bladverk en fin ljuspunkt. Under vintern kan det vara stammen på trädet som är det som passar bäst att lysa upp. Med en upplyst trädgård kan du njuta av trädgården året runt. 

Jag tar fram en belysningsplan med ett förslag på hur trädgård och byggnader kan ljussättas, vilka växter som är intressanta och vackra att ljussätta, och vilken stämning som ska skapas. Förslag på armaturer enligt överenskommelse.

Pris enligt offert.

Projektledning

Ett projekt tar ofta mycket tid att genomföra. Jag kan hjälpa till med allt från ritning, inköp av växter och byggmaterial till att projektleda vid anläggning av trädgården. Då säkerställer jag även att de växter som levereras håller utlovad storlek och kvalité och att designen blir som tänkt.

Pris 1 125 kr/timme.

.

.

Takträdgård, gröna tak och takterrass

Jag hjälper gärna till med planering inför anläggning av och anläggning av gröna tak och takterrasser, både på privata hus och mindre fastigheter, men även för större flerfamiljs- och företagsbyggnader.

Jag har utbildning från Scandinavian Green Roof Institute, Augustenborgs botaniska gröna takträdgård, Malmö i att planera för och anlägga gröna tak. Utbildningen omfattade funktionen hos olika material och lager som utgör ett grönt tak inklusive dränerings-, isolerings- och rotskyddslager. Vi anlade även ett grönt tak. Viktigt är även att förstå de olika typer av underlag och substrat som ska/kan användas, lämpliga växter och underhåll av både mindre skötselkrävande och mer skötselintensiva gröna tak. Dessutom tillkommer växthantering, inklusive plantering av frön, sticklingar, pluggar och lökar och naturligtvis risker och säkerhet vid arbete på hög höjd.

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar har ofta gemensamma utomhusytor. För att göra dem trevliga och öka användningen av dem kan en bra utformning vara avgörande. Trevliga, lättskötta planteringar, sittplatser, pergola, vindskydd, grillplats, gångar, lättskötta gräsytor, insynsskydd, staket, frukt- och grönsaksodlingar. Många olika saker avgör om utemiljön uppfattas bättre och mer attraktiv för de boende och i slutändan även höjer värdet på lägenheterna i föreningen.

Pris enligt offert.

Höstaster Symphyotrichum novi-belgii
Blomlåda Terrass

Terrass, uteplats och balkong

Med en bra planering av en terrass eller en stor balkong får du ut det allra bästa av den. Härliga sittplatser och växter av olika slag. Den kan bli en blommande, grön oas eller om platsen finns kan även större idéer som grillplats, umgängesytor eller kanske till och med din egen ekologiska odling förverkligas.

Pris enligt offert.

Trivsamt_text

Har du andra idéer eller funderingar, kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa till.

K O N T A K T

Alla projekt är unika

VI HJÄLPER TILL MED KREATIVA IDÉER, PASSANDE VÄXTVAL OCH GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET

K O N T A K T