.

Adopt the pace of nature: her secret is patience.”     (Ralph Waldo Emerson)

.

När en trädgård ska göras om är det ofta ett mycket stort projekt. Slow-trädgårdsdesign är hands-on-trädgårdsdesign där vi renoverar din trädgård samtidigt som vi jobbar med designprocessen.

.

Vi börjar med att ta fram det som finns i trädgården för att senare göra justeringar för att få känslan och funktionerna du vill ha. Genom att vi jobbar med, och observerar trädgården under en säsong får den tid att visa vad som finns och du får tid att bo in dig. Under tiden påbörjar vi designprocessen. Tillfälliga planteringar och krukarrangemang gör att du kan njuta av trädgården även under tiden som processen pågår.

Vem vänder vi oss till?

Slow-trädgårdsdesign vänder sig till dig som har flyttat in i en oälskad trädgård eller har en trädgård som börjar bli övervuxen.

Slow-trädgårdsdesignkunder:

  • är måna om biologisk mångfald och vill ta tillvara så mycket som möjligt av det som redan finns i trädgården.
  • har nya önskemål för trädgården men är villiga att ge trädgården tid.
  • vill bygga en relation till trädgården innan stora beslut tas.
  • vill gärna ha någon som tar hand om hela projektet.
Bi på rysk martorn
Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå

Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå

Nicky English, Grubby Gardens

Nicky English, Grubby Gardens

Hur gör vi?

Vi inleder med ett hembesök där vi går igenom både de praktiska åtgärder som behövs och dina önskemål för trädgården. Därefter tar vi fram en skräddarsydd plan för trädgården som inkluderar både trädgårdsarbete och design. Vid behov reviderar vi planen i samråd med dig. Eftersom vi är i trädgården under säsongen har du möjlighet att möta oss flera gånger, se hur trädgården utvecklas och påverka arbetet. En stor del av trädgårdsdesignen händer när vi två trädgårdsarkitekter är i trädgården. Vi tar gärna tillvara och återanvänder det som finns i trädgården, både växter och hårda material, om det passar med dina önskemål. Vi är även måna om att bevara och bygga upp trädgården för att gynna den biologiska mångfalden.

För en större trädgård är det här ofta ett tvåårsprojekt:

År ett

  • ta tillvara det som redan finns i trädgården.
  • trädgårdsdesignarbete där vi tar fram alla ritningar som behövs. Designen levereras i form av ritningar och dokument.

År två

  • anläggning och plantering av det som är nytt i designen. Vi tar gärna hand om projektledning, hitta leverantörer och entreprenörer, beställning av varor, plantering mm

År tre och framåt

  • vi hjälper gärna till att ta hand om din trädgård.

Varför kallar vi det för slow Trädgårdsdesign?

Vi kallar tjänsten för slow-trädgårdsdesign för att du ska få en chans att bo in dig och känna efter vilka platser du vistas i och vilka platser du trivs på i trädgården innan vi gör förändringar; att du ska hinna bygga upp en relation till trädgården men att den under tiden ser fin ut; för att upptäcka befintliga värden i trädgården och tillvarata dem; för att bevara den biologiska mångfald som redan finns i trädgården.

Vår slow-trädgårdsdesigntjänst hämtar inspiration från slow-rörelsen som förespråkar en kulturell förändring mot att sakta ner livet. Inte för att allting ska gå långsamt utan för att man ska hinna känna efter. Därmed blir livet mer njutbart. Det är ett förhållningssätt snarare än ett ”how-to”.

Om oss

Vi är ett väl ihoparbetat team av två trädgårdsarkitekter, Nicky English, Grubby Gardens och Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå. Tillsammans har vi utbildning och även praktiska kunskaper inom projektledning, växtkunskap, beskärning, permakultur, ätbara perenner och hur man gynnar biologisk mångfald i trädgården. Vi hjälper gärna till att skapa ett fungerande kretslopp i trädgården och ger förslag på hur du kan ta tillvara regnvatten, gräsklipp, löv, grenar osv. Vi har gemensamt genomfört flera design- och anläggningsprojekt med lyckat resultat.

.

.

Två projektledare för din Slow-trädgårdsdesign

Vi är inte bara kreativa, uppfinningsrika trädgårdsproffs. Vi är dessutom, båda två, erfarna projektledare (sedan tidigare i andra branscher). En trädgårdsrenovering kan bli ett stort projekt. Därför har vi etablerade rutiner för detaljerad planering och regelbunden uppföljning som ger dig full kontroll över kostnader, aktiviteter och eventuella avvikelser från planen.

Vi har gemensamt genomfört flera design- och anläggningsprojekt med lyckat resultat.

Några före- och efterbilder

Anläggning av berså

Berså föreBerså efter

.

En totalt igenvuxen rabatt får tillbaka sin form, en ny kant av sten läggs och nya perenner planteras. Stenen återvann vi från rabatten. I bakgrunden syns vildvuxna syrener som framöver kommer växa upp till en berså. Under rensningen sparade vi rotskott som spridit sig och planterade dem på nytt för att forma bersån.

Rabatt före renoveringRabatt nyplanterad efter renovering

.

Ibland krävs det bara lite beskärning, städning och tillfälliga planteringar för att få en trädgård att njuta i medan du lär känna trädgården och funderar över mer permanenta lösningar.

Före sommarfintEfter sommarfint