.

Vi har ett flertal erbjudanden inom trädgård, skötsel, beskärning, trädgårdsdesign och andra trädgårdstjänster.

Trädgårdsskötsel

Vi erbjuder både säsongstjänster och engångsinsatser. Vanliga uppgifter är att rensa rabatter, säsongsplanteringar i krukor, klippa häckar och annat formklippt, beskärning av buskar och fruktträd, rensa sly, samt att förbereda inför nyplantering av perenner, buskar och träd, och även plantering av dessa.

Vi jobbar gärna med att plocka fram det redan befintliga i trädgården och känner varmt för växter och djur och ser gärna att trädgården får innehåll som även gör att insekter, fåglar, grodor och andra djur trivs.

Trädgårdsskötsel berättigar till rutavdrag. Kostnaden för trädgårdsskötsel är 700 kr/h vilket ger 350 kr/h efter rutavdrag. Läs mer här.

(Priser ink. moms)

Fruktträdsbeskärning

Ett fruktträd behöver skötas om för att må bra, behålla storleken och ge frukt. För bästa omvårdnad bör de hanteras av en utbildad beskärare. En korrekt beskärning ökar livslängden på trädet.

Den tid då beskärning är allra viktigast är när trädet är ungt, upp till tio år gammalt. Därefter görs underhållsbeskärning med längre mellanrum. På ett äldre träd som inte blivit beskuret på länge kommer beskärningen behöva ta längre tid – minst tre år att uppnå ett önskat resultat.

Pris enligt offert efter besiktning, men räkna med 2 500 – 3 500 kronor (innan RUT-avdrag) för ett större träd. Fruktträdsbeskärning berättigar till RUT-avdrag. Läs mer här.

(Priser ink. moms)

.

.

.

Trädgårdsdesign

Designprojektet börjar med ett möte i er trädgård. Där tittar vi tillsammans på vad som finns i trädgården idag, Vi återkommer därefter med en offert på designarbete framåt, oftast uppdelad i flera olika steg.

Därefter tas en funktionsplan fram, där alla de önskemål vi har pratat om finns med. Detta utmynnar i en skalenlig skiss på hårdgjorda ytor och större strukturer i trädgården. Därefter går vi vidare med materialval, växtval och förslag på annat (pergola, odlingslådor, konstverk) i trädgården – allt i en stil som passar till hus och befintlig miljö. Läs mer här.

Pris enligt offert.

Vi erbjuder även hjälp med inköp, plantering och enklare anläggningsarbeten. Detta kan inkludera att förbereda växtbäddar, beskära befintliga fruktträd och buskar och enklare markarbeten. Genom att vara på plats kan enklare justeringar genomföras och frågetecken rätas ut allt eftersom de uppstår, något som ofta sker i projekt med levande material och många leverantörer.

.

.

.

Projektledning

Ett projekt tar ofta mycket tid att genomföra. Solstigens Trädgårdsbyrå kan hjälpa till med allt från ritning, inköp av växter och byggmaterial till att projektleda vid anläggning av trädgården. Detta gäller även genomförande av projektet inklusive att finna leverantörer, anläggare samt inköp. Då säkerställer vi även att korrekt material levereras och att de växter som levereras håller utlovad storlek och kvalité samt att designen blir som tänkt. Kostnad för projektledning 1 125 kr/timme.

Vill du anlita en egen entreprenör/anläggare gör vi gärna en ordentlig överlämning innan arbetet påbörjas för att vara säkra på att allt blir som tänkt.

(Priser ink. moms)

.

.

.

.

Priser

Trädgårdsskötsel och beskärning

Kostnad för trädgårdsarbete, anläggning, plantering 650 kr/timme. Visst förberedande arbete är RUT-berättigat, men inte allt.

Trädgårdsrådgivning/Uppstartsmöte

Under ca två timmar träffas vi i er trädgård och pratar om de möjligheter som trädgården har. Vad finns i den idag, hur ska den skötas, vad skulle kunna förändras och förbättras?

Pris 3 000 kr (inklusive en timmes restid, tur och retur)

Trädgårdsdesign

Priset för en trädgårdsdesign ligger i oftast ett spann mellan 7 000 och 50 000 kr ink. moms. Priset beror på trädgårdens storlek, läge, storlekar på planteringsytor och vilka delar ni är intresserade av att få hjälp med. Pris enligt offert.

(Priser ink. moms)

Trädbelysning

Trädgårdsbelysning

Med en genomtänkt belysning i trädgården får du en vacker utomhusmiljö dygnet runt. Utan belysning kan trädgården lätt uppfattas som en svart vägg utanför fönstret under dygnets mörka timmar. Belysning i trädgården skapar även en trygg och varm miljö och trädgården får ett djup som den annars kan förlora i mörkret. På sommaren blir ett träd med vackert bladverk en fin ljuspunkt. Under vintern kan det vara stammen på trädet som är det som passar bäst att lysa upp. Med en upplyst trädgård kan du njuta av trädgården året runt. 

Jag tar fram en belysningsplan med ett förslag på hur trädgård och byggnader kan ljussättas, vilka växter som är intressanta och vackra att ljussätta, och vilken stämning som ska skapas. Förslag på armaturer enligt överenskommelse.

Pris enligt offert.

.

Takträdgård, gröna tak och takterrass

Jag hjälper gärna till med planering inför anläggning av och anläggning av gröna tak och takterrasser, både på privata hus och mindre fastigheter, men även för större flerfamiljs- och företagsbyggnader.

Jag har utbildning från Scandinavian Green Roof Institute, Augustenborgs Botaniska Takträdgård, Malmö i att planera för och anlägga gröna tak. Utbildningen omfattade funktionen hos olika material och lager som utgör ett grönt tak inklusive dränerings-, isolerings- och rotskyddslager. Vi anlade även ett grönt tak. Viktigt är även att förstå de olika typer av underlag och substrat som ska/kan användas, lämpliga växter och underhåll av både mindre skötselkrävande och mer skötselintensiva gröna tak. Dessutom tillkommer växthantering, inklusive plantering av frön, sticklingar, pluggar och lökar och naturligtvis risker och säkerhet vid arbete på hög höjd.

Pris enligt offert.

.

Höstaster Symphyotrichum novi-belgii

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar har ofta gemensamma utomhusytor. För att göra dem trevliga och öka användningen av dem kan en bra utformning vara avgörande. Trevliga, lättskötta planteringar, sittplatser, pergola, vindskydd, grillplats, gångar, lättskötta gräsytor, insynsskydd, staket, frukt- och grönsaksodlingar. Många olika saker avgör om utemiljön uppfattas bättre och mer attraktiv för de boende och i slutändan även höjer värdet på lägenheterna i föreningen.

Pris enligt offert.

Terrass, uteplats och balkong

Med en bra planering av en terrass eller en stor balkong får du ut det allra bästa av den. Härliga sittplatser och växter av olika slag. Den kan bli en blommande, grön oas eller om platsen finns kan även större idéer som grillplats, umgängesytor eller kanske till och med din egen ekologiska odling förverkligas.

Pris enligt offert.

Blomlåda Terrass
Trivsamt_text

Har du andra idéer eller funderingar, kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa till.

Alla projekt är unika

VI HJÄLPER TILL MED KREATIVA IDÉER, PASSANDE VÄXTVAL OCH GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET