Solstigens Trädgårdsbyrå hjälper gärna till med beskärning av fruktträd.

Ett fruktträd behöver skötas om för att må bra, behålla storleken och ge frukt. För bästa omvårdnad bör de hanteras av en utbildad beskärare. En korrekt beskärning ökar livslängden på trädet. Det hålls friskt genom att angripna, svaga eller döda grenar tas bort. Även grenar som sitter för tätt behöver gallras bort så att ljus kommer in i trädets krona och når frukterna. Själva beskärningen behöver ske varsamt, vid rätt tid på året och på rätt sätt. Stympning av ett fruktträd kan förstöra trädet för all framtid.

Den tid då beskärning är allra viktigast är när trädet är ungt, från plantering till det är upp till tio år gammalt. Det är då kronan formas, grenar får en bra placering och det går att forma trädet utan större ingrepp. Det är lämpligt med beskärning varje år under denna tid. Därefter görs underhållsbeskärning med längre mellanrum.

Är det ett äldre träd och länge sedan trädet blev beskuret kommer arbetet behöva fördelas över längre tid. Räkna med att det tar tre år att uppnå ett önskat resultat.

Fruktträdsbeskärning kostar 750 kr/timme (ink moms innan RUT-avdrag). Vill du ha en mer tydlig prisbild lämnar jag gärna en offert efter besiktning, men räkna med 2 500 – 3 500 kronor för ett större träd. Fruktträdsbeskärning berättigar till RUT-avdrag.

Pris är svårt att ge utan att se trädet/träden. Priset beror på trädets ålder, hur länge sedan det beskars etc.

Vill du ha hjälp att transportera bort grenar och ris tillkommer en extra kostnad för arbetet (timpris), fordon samt tippavgift. 

Kontakt

  Du kommer få en bekräftelse i din mailbox på att meddelandet har kommit fram. Om du inte hittar det så titta i skräpposten om det kan ha hamnat där.

  Ett par före- och efterbilder

  .

  .

  Kvalifikationer

  Jag är certifierad för fruktträdsbeskärning av Riksförbundet Svensk Trädgård efter att ha genomgått deras utbildning för Grönt kort med godkänt resultat. Riksförbundet Svensk Trädgård Grönt Kort i fruktträdsbeskärning.

  Jag innehar också TCYK Yrkesbeviskurs 9, Beskärning och trädvård. Det innebär att jag kan beskära de flesta typer av buskar och yngre parkträd, framför allt uppbyggnadsbeskärning av parkträd.

  RUT-avdrag
  Vi kommer, enligt överenskommelse med er, reducera ersättningen för den köpta tjänsten med hänvisning till regelverket för skattereduktion vid hushållsarbete. Vid händelsen att Skatteverket helt eller delvis avslår begäran om utbetalning förbehåller vi oss rätten att kräva betalning av er på motsvarande belopp. Detsamma gäller vid händelse av Skatteverkets återkrav på grund av felaktig utbetalning.

  .