Tom trädgård får mysfaktor

Det här projektet började med en trädgårdsritning och slutade med att Solstigens Trädgårdsbyrå genomförde hela projektet. Till min hjälp hade jag min kollega Nicky English från Grubby Gardens. Det blev både projektledning, kontakt med underleverantörer, mängdberäkningar och inköp av olika markmaterial och naturligtvis beräkningar och inköp av växter till projektet. Det rullades gräsmatta, sattes sten, gjordes dränering, planterades häck och andra buskar och även perenner och mycket mer. Ett mycket spännande och kul projekt att genomföra.

.

Illustrationsplan

Före

.


När fastigheten behövde nytt avlopp behövde gräsmattan grävas upp. Tomtgränsen var öppen mot en allmänning och ingen avgränsning eller insynsskydd fanns. Trädgården saknade ett önskat fruktträd och plats för bärodling. Skogskanten var även den lite torr och i behov av uppfräschning. (Klicka på foto för större bild.)

Slutet av hösten

.


 Många bilder på arbetets gång. (Klicka på foto för större bild.)

Under arbetets gång

.


Mycket regnande gjorde att vi märkte att det krävdes dränering i trädgården. Bärburen byggdes av en skicklig snickare samtidigt som vi jobbade med trädgården. (Klicka på foto för större bild.)

Våren efter

.


Så här såg det ut på våren efter.

Trädgården fick en syrenhäck mot allmänningen. En öppning med en enkel trappa lämnades i mitten. En berså anlades. Den fick en stenkant av kullersten och mjuk sjösten i mitten. En ny gräsmatta rullades ut och ett äppelträd planterades. Eftersom det finns mycket vilt i området sattes ett ordentligt nät runt för att skydda det innan det har etablerat sig helt. Just viltet var också orsaken till att en ordentlig odlingsbur anlades där bärbuskar planterades. (Klicka på foto för större bild.)

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Nya byggnader och strukturer i trädgården

.


Ibland behövs ritningar på saker som ska byggas i trädgården. Här är en ritning som Solstigens Trädgårdsbyrå tagit fram på en inhängnad bärodling samt den färdiga byggnaden. I det här fallet ritades en idéritning och en snickare och jag, i rollen som projektledare, bestämde hur den rent praktiskt bäst skulle byggas. Snickaren tog ansvar för att allt blev korrekt rent byggnadsmässigt. (Klicka på foto för större bild.)

.

.

Dra åt höger/vänster för att jämföra ritning och verklighet.

Tidlös villa får ny entré

Före

.


Entrén till huset gick, innan ombyggnad, via garageuppfarten, via en trappa och en gång fram till huset. Ingen gång ledde runt huset, utan passagen gick via gräsmattan. (Klicka på foto för större bild.)

Efter

.


Trädgården är fortfarande under uppbyggnad, men det går att få en bild av hur den kommer förändras. Huset har fått en ny entrétrappa som leder rakt upp mot ytterdörren. Belysning har installerats. Intill garageuppfarten har ett nytt cykelhus byggts. Där har även soptunnorna fått en plats. Intill huset har en ny gång med trampstenar anlagts. (Klicka på foto för större bild.)

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Illustrationsplan för entrén.

Dags för nya rabatter

Ägaren till den fina villan i italiensk stil ville ha nya rabatter vid entrén. Solstigens Trädgårdsbyrå ritade, planerade och planterade.

Solrabatt

.


Solrabatten går i en gråblå skala och ska tåla både sol och en normaltorr svensk sommar. Alla nyplanterade rabatter behöver vattnas innan växterna har etablerat sig helt. (Klicka på foto för större bild.)

.

Solrabatt två

.


Sommaren efter var det dags för nya rabatter i samma trädgård. Temat är fortfarande gråblått. Denna ligger också i full sol. Nepetan fick flytta från den första solrabatten, för att få mer plats, eftersom den trivdes över förväntan. (Klicka på foto för större bild.)

Skuggrabatt

.


I skuggrabatten planterades växter som klarar skuggan bra. Några av växterna är städsegröna, det vill säga gröna året om, och några är vintergröna, gröna under vintern och får nya blad till våren. För att få in lite liv i rabatten har fräscht, limegrön alunrot fått mycket plats. Några större perenner står i bakgrunden. De har ännu inte nått sin fulla storlek. (Klicka på foto för större bild.)

.

Skuggrabatt två

.


Även denna rabatt gjordes iordning år två. Denna skuggrabatt fick även den många vintergröna växter. (Klicka på foto för större bild.)

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

.


Gräsmattan byttes mot en rabatt. Stegstenar gör det möjligt att ta sig in och titta på blommorna, men är även bra vid skötsel.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

.


Även på den skuggiga sidan byttes gräsmattan mot en rabatt. Stegstenar gör det möjligt att ta sig in för access till poolutrustningen men också för skötsel av rabatten.

Ibland är uppdraget endast en rabatt

Här ville kunden få en fin rabatt intill huvudentrén. Solstigens Trädgårdsbyrå ritade och planterade.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Ett hav av lavendel

Med en fantastisk utsikt ligger denna villa. Planteringsytorna fanns redan på plats, men inte en plan för hur de skulle fyllas. Ägarna ville gärna ha ett hav av lavendel i den soliga delen av trädgården. För att få lite höjd kompletterades med silverpäron. Ett härligt, stort buxbomsklot fick också plats bland lavendeln.

Skuggrabatten fick ett grönt och frodigt uttryck med en vidjehortensia ’Annabelle’.

Några skrevor, mitt i solen, planterades med älväxing och taklök. 

Lavendel, silverpäron, gräs och malört

.


Solrabatten går i en gråblå skala med ljuvlig lavendel, ett högre gräs, silverpäron som ska ta upp lavendelns färg och krypmalört. (Klicka på foto för större bild.)

Skuggrabatt

.


I skuggrabatten finns vidjehortensia ’Annabelle’, rodgersia, hosta och japansk starr. Den japanska starren är städsegrön för färg även under vintern. (Klicka på foto för större bild.)

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Trevligt hus får ny entré och flyttad parkeringsplats

Före

.


Entrén till huset och garageuppfarten låg, innan ombyggnad, tillsammans och väldigt exponerat för förbipasserande. Önskemålet var att flytta parkeringen och få en mer privat entré, med uteplats, till framdörren. (Klicka på foto för större bild.)

Efter

.


Det fanns väldigt lite plats att röra sig med, och två bilar skulle få plats. Efter många mätningar, flera tester med bilarna och ett par, tre olika ritningsförslag landade kunden i att en flytt av parkeringen till baksidan blev det bästa alternativet. Det hade inte varit med som ett förslag från början, men en 3D-ritning visade att det borde fungera bra. På sista bilden syns den slutliga parkeringen. (Klicka på foto för större bild.)

Fint hörnradhus får ny baksida

Före

.


Baksidan bestod av en liten stenlagd sittplats och en gräsmatta med en häck runt. Baksidan användes väldigt lite. Önskemålet var en baksida som kändes oväntad, intressant och utan gräs. En utmaning var tre brunnslock som behövde tas hänsyn till. (Klicka på foto för större bild.)

Efter

.


Den nya baksidan har fått staket på båda sidor för att göra den mer privat. Uteplatsen har blivit större och en planteringslåda har platsbyggts. Den dubblerar även som sittplats/avställningsyta. Lättskötta växter i rabatterna, många av dem vintergröna. (Klicka på foto för större bild.)

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Dra åt höger/vänster för att se före- och efterbild.

Illustrationsplan för baksidan.

Trevligt hus får ny lättskött framsida i grus

Före

.


Radhuset hade en gräsbeväxt framsida som krävde mycket skötsel under sommarmånaderna. (Klicka på foto för större bild.)

Efter

.


En lättskött grusträdgård efterfrågades istället för gräset. De befintliga klätterrosorna planerades in i den nya designen. Bilderna visar trädgården under anläggning. Växter ska planteras. (Klicka på foto för större bild.)

Illustrationsplan för framsida grusträdgård.