När kan en trädgårdsdesigner hjälpa till?

En trädgårdsdesigner hjälper till med idéer och inspiration om hur din trädgård kan byggas upp för att fungera efter dina önskemål och behov. Kanske har du en mindre trädgård där det blir viktigt att utnyttja kvadratmetrarna på bästa sätt eller kanske vill du bara ha lite hjälp för att se hela potentialen i din trädgård.

Trädgårdsdesignern ger dig en bra och tydlig ritning över din trädgård. Det gör att du redan på ritningsstadiet får en känsla för att allt hamnar där det ska, att alla funktioner får plats, att trädgårdens olika delar passar i storlek till varandra, att el dras fram till rätt platser, bevattning byggs in där det behövs etc.

Trädgården får en väl genomtänkt struktur och blir lättskött med väl valda material och växter. Den blir en harmonisk helhet där alla ytor blir utnyttjade på bästa sätt och där rörelsemönstret i trädgården känns naturligt. Redan på ritningsstadiet kan det planeras för hur trevliga lekytor kan få alternativa användningsområden när barnen blir äldre. För att förklara kan en trädgårdsdesigner visa hur trädgården kommer ser ut om 5, 10, 20 år.

En annan fördel är att rätt växt hamnar på rätt plats från början. När växter hamnar på en plats där de trivs och frodas behöver de inte kompletteras eller förnyas varje år. Rätt växt på rätt plats blir både lättskött, hållbart och ekonomiskt.

Vid anläggningen av trädgården blir en tydlig och utförlig ritning en hjälp, så att det blir lätt för anläggaren att göra rätt från början. Ritningen spar tid, färre frågor dyker upp, nyanlagda ytor kommer på rätt plats direkt och maskiner behöver inte vara på plats längre tid än nödvändigt. Du undviker onödiga och eventuellt dyra misstag. Kostnaden för trädgårdsarkitektens arbete är oftast liten i förhållande till projektets totalkostnad. Dessutom har designern koll på att eventuella regler efterföljs och att fasta konstruktioner i trädgården får rätt storlek och mått.

En vacker och välskött trädgård höjer värdet på hela fastigheten. En undersökning gjord av Husqvarna och Kairos Future visar att en vacker trädgård kan öka värdet på fastigheten med hela 13%.

(GLOBAL GARDEN REPORT 2011)

En trädgård för alla

Gröna ytor är viktiga för att både människor och djur ska må bra. Vi vill dessutom att trädgården ska vara både vacker och funktionell.

Växter

Känsla

Växterna skapar känslan i trädgården. Gräsmatta, perenner, sommarblommor. Gröna blad – blanka, matta, skira, stora, små. Färgglada blommor och härlig doft, vippiga gräs, höga och låga. Alla tillför olika känsla till platsen.

Träd

Trädgårdens tak

Med träd skapas ett tak i trädgården. De ger skön skugga en solig dag, skyddar mot regnet och tillför höjd och struktur. Blickfång, stiliga stammar, skimrande bladverk, vacker blomning, frukt och underbara höstfärger.

Jord

Det svarta guldet

Grunden för allt levande är jorden. För att växterna ska trivas behövs en jord som passar för just de växter som lever på platsen. Ta hand om jorden genom att tillföra organiskt material så sköter maskar och mikroliv växternas välbefinnande.

Vatten

Livselixiret

Med vatten skapas liv i trädgården. Ett porlande vattenfall, en fontän , en bäck eller en rogivande damm för djur att dricka och trivas i. Finns möjlighet är vatten ett måste i trädgården.

Buskar

Trädgårdens väggar

Buskar bildar trädgårdens väggar, ett av de allra viktigaste elementen för att skapa rum och mysiga platser. På våren ger många av dem en härlig blomning och fantastisk doft och på hösten får de fina färger och bär.

Sten

Struktur

Hårda ytor bidrar till karaktären i trädgården. Vacker stenläggning i olika material och färg, en grusgång, skifferplattor, granit, tegel eller varför inte ett stort stenblock som blickfång.

Trivsamt_text

Hur går det till?

Vi träffas

Vi träffas hemma hos dig för att tillsammans gå runt i trädgården och se hur du har det idag. Jag får veta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Du visar hur du förflyttar dig runt i trädgården, platsen där grannarna tittar in, ställen där det samlas vatten eller där det blåser mycket men även praktiska saker som till exempel var bilen parkeras och soptunnornas placering. Kanske har du funderat på nya uteplatser eller att ett poolområde ska byggas, växthus, odlingar, kompost eller andra önskemål. Jag undersöker även vilken typ av jordmån trädgården har.

Lista

Innan vi träffas kommer jag skicka över en lista där du svarar på ett antal frågor om dig själv, hur du använder trädgården, hur den fungerar idag och hur du vill att den ska fungera i framtiden. Där kommer även andra tankar in som; vilken känsla platsen ska ha, speciella önskemål på växter, om du vill erbjuda insekter någonstans att bo, hur mycket tid du vill lägga på att ta hand om trädgården. En trädgård blir aldrig skötselfri, men det finns alltid möjlighet att anpassa skötselbehovet efter intresse och tiden som finns för att ta hand om den.

Leverans

Utifrån vårt möte, samt listan, tar jag fram ett förslag som du får tittar på för att se om det kan leva upp till de önskemål och behov du har på trädgården. Därefter görs de sista justeringarna och du får en slutlig ritning över platsen.

För dig som vill ha mer hjälp

När du är nöjd med design och innehåll i trädgården tar jag fram en mer detaljerad ritning som även kan innehålla en plan för växtplantering, belysning samt förslag på trä, stenar, grus, eventuellt behov av förbättrad jordkvalitet och även fasta installationer i designen samt idé- och inspirationsbilder. Enligt överenskommelse kommer förslaget även anpassas stilmässigt till huset och med växter som kan trivas i miljön.

.

.

Prakttry, Weigela

Alla projekt är unika

Vi hjälper till med kreativa idéer, passande växtval och genomförande av projektet.